Ellenor Mittendorfer-Rutz forskargrupp

Det övergripande syftet med forskargruppen är att sammanföra forskning rörande psykiatrisk epidemiologi och försäkringsmedicin och inkludera information om sjukfrånvaro, arbetsförmåga och arbetsmarknad till studier relaterade till etiologi och prognos beträffande psykisk ohälsa och suicidalt beteende.
En annan inriktning är att generera motsvarande kunskap även för andra diagnoser, liksom för personer olika yrken eller livssituationer samt om professionellas arbete med sjukskrivningsärenden.

Psykisk hälsa och social integration (Mente)

Forskargruppen arbetar med epidemiologiska studier inom tre huvudområden: 1) etiologi och prognos beträffande suicidalt beteende hos ungdomar; 2) psykisk ohälsa, samsjuklighet och sjukfrånvaro och 3) psykisk hälsa och migration. Studierna tar hänsyn till ett antal olika riskfaktorer och skyddande faktorer, samband med socialförsäkringsregler, sjukvård och behandlingar samt marginaliseringsprocesser. Fokus finns även på möjliga skillnader i dessa processer när det gäller personer födda i Sverige jämfört med olika grupper av immigranter. Avancerade analytiska modeller gör det möjligt att fånga upp olika mönster beträffande etiologi och prognos bland individer med psykisk ohälsa.

Forskningsprojekt

Vi driver flera forskningsprojekt inom gruppen:

Psykiatriska sjukdomar och sjukfrånvaro

Psykiatrisk epidemiologi  

Migration

Andra forskningsprojekt

När det gäller övriga studier så rör de: 1) Riskfaktorer för sjukfrånvaro, 2) konsekvenser av att vara sjukskriven, 3) faktorer som hindrar respektive främjar återgång i arbete, 4) professionellas sjukskrivningspraxis samt 5) metoder och teorier inom forskningsområdet.

Detta beforskas såväl generellt, som för specifika diagnoser, yrken, respektive livssituationer. Det traditionella socialmedicinska perspektivet, med fokus på sociala skillnader, marginalisering, etc. kompletteras med ett genusperspektiv och ett hälsofrämjande perspektiv. Både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder används i såväl observationsstudier som interventionsstudier.

Insurance Medicine All Sweden (IMAS)

Somatiska sjukdomar och sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i olika yrken

Sjukfrånvaro i olika livssituationer

Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning av patienter

Sjukskrivnas upplevelse av bemötande från professionella

Sjuknärvaro

Metodstudier

Systematiska litteraturöversikter

Övriga projekt

Avslutade forskningsprojekt/program

Nätverk

Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR)

Integrated Datasets in Europe for Ageing Research (IDEAR)

Utvalda publikationer

Childbirth, morbidity, sickness absence, and disability pension: a population-based longitudinal cohort study in Sweden. Wang M, László K, Svedberg P, Nylén L, Alexanderson K. BMJ Open. 2020; 10(11):e037726.

Trajectories of sickness absence and disability pension before and after colorectal cancer: a Swedish longitudinal population-based matched cohort study. Chen L, Alexanderson K. PLOS ONE. 2021:16(1): e0245246.

Self-rated health over a two-year period after breast cancer surgery: prospective ratings and retrospective rating by means of a health-line. Jakobsson S, Alexanderson K, Wennman-Larsen A, CharlesT, Ringsberg K. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2020, early view, page 1-11; doi: 10.1111/scs.12899.

Productivity losses among people with back pain and among population-based references – a register-based study in Sweden. Gedin F, Alexanderson K, Zethraeus N, Karampampa K. BMJ Open 2020;10:e036638. doi:10.1136/bmjopen-2019-036638.

Sickness absence among privately employed white-collar workers: a total population study in Sweden.  Farrants K, Alexanderson K. Scandinavian Journal of Public Health 2021; 49(2):159-167

Job demands and job control and future labour market situation: an 11-year prospective study of 2.2 million employees. Farrants K, Norberg J, Framke E, Rugulies R, Alexanderson K. JOEM. 2020:62(6):403-11.

Burden for Parents of Patients With Schizophrenia-A Nationwide Comparative Study of Parents of Offspring With Rheumatoid Arthritis, Multiple Sclerosis, Epilepsy, and Healthy Controls.
Mittendorfer-Rutz E, Rahman S, Tanskanen A, Majak M, Mehtälä J, Hoti F, et al
Schizophr Bull 2019 06;45(4):794-803

Course and characteristics of work disability 3 years before and after lumbar spine decompression surgery- a national population-based study.
Dorner TE, Helgesson M, Nilsson K, Pazarlis KA, Ropponen A, Svedberg P, et al
Sci Rep 2018 08;8(1):11811

Synergistic effect between ischaemic heart disease and common mental disorders and the risk of premature exit from the labour market: a nationwide register based study from Sweden.
Mittendorfer-Rutz E, Ivert T, Vaez M, Dorner TE
Eur. Heart J. 2018 02;39(7):578-585

Healthcare use among immigrants and natives in Sweden on disability pension, before and after changes of regulations.
Di Thiene D, Rahman S, Helgesson M, Wang M, Alexanderson K, Tiihonen J, et al
Eur J Public Health 2018 06;28(3):445-451

Sickness Absence and Disability Pension After Breast Cancer Diagnosis: A 5-Year Nationwide Cohort Study.
Kvillemo P, Mittendorfer-Rutz E, Bränström R, Nilsson K, Alexanderson K
J. Clin. Oncol. 2017 Jun;35(18):2044-2052

Real-World Effectiveness of Antipsychotic Treatments in a Nationwide Cohort of 29 823 Patients With Schizophrenia.
Tiihonen J, Mittendorfer-Rutz E, Majak M, Mehtälä J, Hoti F, Jedenius E, et al
JAMA Psychiatry 2017 07;74(7):686-693

Premature mortality in autism spectrum disorder.
Hirvikoski T, Mittendorfer-Rutz E, Boman M, Larsson H, Lichtenstein P, Bölte S
Br J Psychiatry 2016 Mar;208(3):232-8

Synergistic effect between back pain and common mental disorders and the risk of future disability pension: a nationwide study from Sweden.
Dorner TE, Alexanderson K, Svedberg P, Tinghög P, Ropponen A, Mittendorfer-Rutz E
Psychol Med 2016 Jan;46(2):425-36

Suicide among first-generation and second-generation immigrants in Sweden: association with labour market marginalisation and morbidity.
Di Thiene D, Alexanderson K, Tinghög P, La Torre G, Mittendorfer-Rutz E
J Epidemiol Community Health 2015 May;69(5):467-73

Future risk of labour market marginalization in young suicide attempters--a population-based prospective cohort study.
Niederkrotenthaler T, Tinghög P, Alexanderson K, Dahlin M, Wang M, Beckman K, et al
Int J Epidemiol 2014 Oct;43(5):1520-30

Is transition to disability pension in young people associated with changes in risk of attempted suicide?
Mittendorfer-Rutz E, Alexanderson K, Westerlund H, Lange T
Psychol Med 2014 Aug;44(11):2331-8

Antipsychotic treatment and mortality in schizophrenia.
Torniainen M, Mittendorfer-Rutz E, Tanskanen A, Björkenstam C, Suvisaari J, Alexanderson K, et al
Schizophr Bull 2015 May;41(3):656-63

Restricted fetal growth and adverse maternal psychosocial and socioeconomic conditions as risk factors for suicidal behaviour of offspring: a cohort study.
Mittendorfer-Rutz E, Rasmussen F, Wasserman D
Lancet ;364(9440):1135-40

Gruppmedlemmar

Profile image

Heidi Taipale

Senior Forskare
Profile image

Alexis Cullen

Senior Forskare
Profile image

Kristin Farrants

Biträdande Lektor
Profile image

Katalin Gémes

Biträdande Lektor
Profile image

Antti Tanskanen

Forskningsspecialist
Profile image

Brian Beach

Forskningsspecialist
Profile image

Aemal Akhtar

Postdoktor
+46852483261
Profile image

Mira Müller

Forskningssamordnare
Profile image

Marianna Virtanen

Anknuten till Forskning
Profile image

Ute Bültmann

Anknuten till Forskning
Profile image

Tea Lallukka

Anknuten till Forskning
Profile image

Fredrik Saboonchi

Anknuten till Forskning
Profile image

Thomas Dorner

Anknuten till Forskning

Alexander Kautzky

Anknuten till Forskning
Profile image

Marjan Vaez

Anknuten till Forskning
Profile image

Emma Björkenstam

Anknuten till Forskning

Jennifer Head

Anknuten till Forskning

Johannes Lieslehto

Anknuten till Forskning
Profile image

Peter Klimek

Anknuten till Forskning

Hugo Westerlund

Anknuten till Forskning
Profile image

Syed Rahman

Anknuten till Forskning

Ayako Hiyoshi

Anknuten till Forskning
EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-05-27