Genre image of a random puzzle.

Forskningsområden, centrum och nätverk

Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och global hälsa. Vi ingår även i regeringens satsning på de så kallade strategiska forskningsområdena (SFO). 

Foto: Pixabay CC0

Några aktuella satsningar