Samhällsnutrition och fysisk aktivitet – Liselotte Schäfer Elinders forskargrupp

Kostvanor och fysisk aktivitet är bland de viktigaste bestämningsfaktorerna för hälsa och välbefinnande. En ohälsosam kost och en stillasittande livsstil ökar kraftigt risken för kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, cancer och för tidig död. Förbättrade kostvanor och fysisk aktivitet kan bidra till att uppnå hållbara utvecklingsmål.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Gobbo, Elisa
Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Beteendevetenskapliga discipliner och aktiviteter Fetma Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälsofrämjande arbete Hållbar utveckling Implementeringsvetenskap Kost, mat och näring Näringslära Primärprevention Skolhälsovård Skolinriktad omvårdnad Tidig medicinsk intervention Visa alla
LS
Innehållsgranskare:
2024-04-23