Kardiovaskulär och psykosocial hälsa i resiliens och hälsosamt åldrande av hjärnan – Chengxuan Qius grupp

Vår forskargrupp fokuserar på att förstå samspelet mellan livslång hjärt-kärlhälsa och psykosociala faktorer för att uppnå ett hälsosamt åldrande av hjärnan och psykiskt välbefinnande. Det handlar om att förstå hur vårt hjärta, våra sociala relationer och vår mentala hälsa påverkar varandra och hur vi kan stödja en längre och hälsosammare livsstil.

Mer info på engelska

Du hittar mer information om vår forskargrupp på den engelska sidan: Cardiovascular and psychosocial health in resilience and healthy brain aging – Chengxuan Qiu Group.

Publikationer

Utvalda publikationer

Serhiy Dekhtyar's group

Genetic risk of dementia mitigated by cognitive reserve: A cohort study.
Dekhtyar S, Marseglia A, Xu W, Darin-Mattsson A, Wang HX, Fratiglioni L
Ann Neurol 2019 Jul;86(1):68-78

Ageing without dementia: can stimulating psychosocial and lifestyle experiences make a difference?
Fratiglioni L, Marseglia A, Dekhtyar S
Lancet Neurol 2020 Jun;19(6):533-543

The complex interplay between depression and multimorbidity in late life: risks and pathways.
Triolo F, Harber-Aschan L, Belvederi Murri M, Calderón-Larrañaga A, Vetrano DL, Sjöberg L, Marengoni A, Dekhtyar S
Mech Ageing Dev 2020 Dec;192():111383

Bridging late-life depression and chronic somatic diseases: a network analysis.
Triolo F, Belvederi Murri M, Calderón-Larrañaga A, Vetrano DL, Sjöberg L, Fratiglioni L, Dekhtyar S
Transl Psychiatry 2021 Oct;11(1):557

Social Health and Cognitive Change in Old Age: Role of Brain Reserve.
Marseglia A, Kalpouzos G, Laukka EJ, Maddock J, Patalay P, Wang HX, Bäckman L, Westman E, Welmer AK, Dekhtyar S,
Ann Neurol 2023 Apr;93(4):844-855

Socioeconomic differences in older adults' unplanned hospital admissions: the role of health status and social network.
Harber-Aschan L, Darin-Mattsson A, Fratiglioni L, Calderón-Larrañaga A, Dekhtyar S
Age Ageing 2023 Apr;52(4):

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Kontakta oss

Postadress

Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Besöksadress

Aging Research Center, Widerströmska huset, plan 9 och 10
Tomtebodavägen 18 A, 171 65 Solna

Karta till Widerströmska, Tomtebodavägen 18a, Solna

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Geriatrik Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (Samhällsvetenskaplig inriktn.under 50999)
CQ
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-05-13