Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson

Professor | Docent
Telefon: +46852483200
Mobile phone: +46702162099
Besöksadress: Avd försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Fm Mittendorfer-Rutz, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Professor i socialförsäkring vid Avdelningen för försäkringsmedicin sedan 2003 Sedan drygt 30 år har jag framförallt bedrivit tvärvetenskaplig forskning om olika aspekter av sjukfrånvaro, inom temat ’Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor’. Har flera nationella och internationella förtroendeuppdrag och omfattande internationellt forskningssamarbete. Antal publikationer sedan 1993: 373 artiklar i internationella referentbedömda vetenskapliga tidskrifter, 17 i svenska sådana, 40 bokkapitel (varav 16 på engelska), 5 böcker, 110 rapporter.

Forskningsbeskrivning

  • Sedan drygt 30 år har jag framförallt bedrivit tvärvetenskaplig forskning om olika aspekter av sjukfrånvaro, inom temat ’Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor’. Fokus i studierna är: 1) Riskfaktorer för sjukfrånvaro, 2) konsekvenser av att vara sjukskriven, 3) faktorer som hindrar respektive främjar återgång i arbete, 4) professionellas sjukskrivningspraxis samt 5) metoder och teorier inom forskningsområdet. Detta beforskas såväl generellt, som för specifika diagnoser (ex. bröstcancer, psykiska diagnoser, rörelseorganens diagnoser, hörselbesvär, MS, hjärtsjukdom) och för olika yrken och för olika livssituationer, etc. Det traditionella socialmedicinska perspektivet, med fokus på sociala skillnader, marginalisering, etc. kompletteras med ett genusperspektiv och ett hälsofrämjande perspektiv. Både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder används. Gör såväl observationsstudier som interventionsstudier.

Undervisning

  • Har flera nationella och internationella förtroendeuppdrag och omfattande internationellt forskningssamarbete. Antal publikationer sedan 1993: 373 artiklar i internationella referentbedömda vetenskapliga tidskrifter, 17 i svenska sådana, 40 bokkapitel (varav 16 på engelska), 5 böcker, 110 rapporter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

  • Docent, Inriktning Samhällsmedicin, Linköpings universitet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI