Autoimmun neurologi – Jakob Theorell team

Teamet fokuserar på translationell forskning inom autoimmun neurologi i allmänhet, och autoimmuna encefaliter i synnerhet. Pågående projekt innefattar studier där vi söker identifiera kliniska och immunologiska drag som kan särskilja dessa ovanliga patienter. I teamets projekt ingår även studier av förbättring av klinisk diagnostik och immunocellulära studier med syfte att klargöra sjukdomsmekanismer.

Fyra personer iklädda röda tröjor ler mot kameran.
Theorell forskarteam bär rött för World Encephalitis Day.

Jakob Theorells team ingår i Jenny Mjösbergs grupp vid Centrum för infektionsmedicin (CIM).

Om vår forskning

Det huvudsakliga intresseområdet för teamet rör autoantikroppsdrivna tillstånd som påverkar centrala nervsystemets funktioner. Dessa tillstånd tenderar att vara antigenspecifika och kan därför slå ut funktionen av enskilda neuronala ytproteiner. Detta betyder att många av tillstånden uppvisar patognomona drag. Dessutom skiljer sig de bakomliggande etiologiska mekanismerna sannolikt från varandra. Patienter med autoantikroppar med LGI1 och CASPR2 (två komponenter i samma spänningskontrollerade kaliumkanalkomplex) har exempelvis olika HLA-associationer, tumörassociationer och demografi. De bakomliggande etiologiska mekanismerna är därmed intressanta att studera från såväl ett kliniskt, fenotypiskt, som immunologiskt perspektiv. 

I nuläget fokuserar teamet på att bygga upp diagnostiska plattformar baserade på levande, transfekterade celler, samt skapa ett nätverk av vetenskapliga och kliniska samarbetspartners i Skandinavien. Teamet ämnar samtidigt att påbörja studier av kliniska och immunologiska aspekter av NMDA-R, LGI1 och GAD65-encefaliter.

Mer information om forskningen i Jakob Theorells team finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Allergi och immunologi Autoimmunitet Bioinformatik (beräkningsbiologi) (tillämpningar under 10610) Immunologi inom det medicinska området Neurologi Neurologi Psykiatri Psykiatri Reumatologi och inflammation Visa alla
JT
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-03-25