Terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin – Michael Uhlins forskargrupp

Vår grupp utför immunologisk forskning, främst med fokus på T-celler. Vi arbetar med alla T-celler men vårt huvudfokus är okonventionella T-celler, särskilt γδ T-celler.

Group portrait

För mer information om vår grupp och forskningen hänvisar vi till vår engelska sida.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen