Presynaptiska mekanismer – Lennart Brodins grupp

Vi studerar de molekylära mekanismerna som styr cyklingen av synaptiska vesiklar och sambandet mellan dessa mekanismer och sjukdomsmekanismer vid neurodegenerativa tillstånd.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer