Elias Arnérs forskargrupp

Arnérs forskargrupp fokuserar huvudsakligen på thioredoxin-systemet i människa och andra däggdjur, dess betydelse vid hälsa och sjukdom, samt på utvecklingen av selenoproteinproduktion i E.coli.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
EA
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-14