Neuronal membrantrafik – Oleg Shupliakovs grupp

Vi studerar de molekylära och biofysikaliska mekanismer som ligger bakom och reglerar vesikeltrafiken i nervceller och i synnerhet i deras axoner och presynaptiska nervterminaler. Vårt nuvarande intresse är de molekylära mekanismer som kopplar samman den synaptiska vesikelcykeln med uppkomsten av neurodegenerativa sjukdomar och primärt under förhållanden som leder till α-synukleinrelaterade patologier som observeras i Parkinsons sjukdom, liksom i flera sjukdomar som kallas synukleinopatier.

Publikationer

Utvalda publikationer