Metodik för hälsoriskbedömning – Anna Beronius forskargrupp

Vår forskning syftar till att utveckla metodik för hälsoriskbedömning av kemikalier med fokus på hormonstörande ämnen och kemikalieblandningar.

Forskning

 

Vår forskning syftar till att bidra till utvecklingen av förfinade metoder för att identifiera och bedöma risker för människors hälsa från kemikalier, med fokus på hormonstörande ämnen (EDs). Sådana metoder måste vara uppdaterade med den vetenskapliga utvecklingen samt anpassade till lagstadgade krav och behov, och mycket av vår forskning äger rum i gränssnittet mellan vetenskap och politik. En relaterad och mycket viktig aspekt är arbetet med att överbrygga klyftan mellan akademisk forskning och lagstadgad hälsoriskbedömning av kemikalier.


Vår huvudsakliga forskningsverksamhet är inom området Next Generation Risk Assessment (NGRA) och implementering av New Approach Methodologies (NAM) i regulatorisk bedömning av EDs och kemiska blandningar. Vi strävar specifikt efter att utveckla metoder som maximerar användningen av data om toxikologiska mekanismer från in vitro-metoder, och som kan påskynda bedömningsprocessen, förbättra tillförlitligheten och relevansen för människor, och minska behovet av djurförsök. Detta arbete omfattar utveckling av mekanism-baserade metoder förankrade i Adverse Outcome Pathways (AOP), utveckling av Integrated Approaches to Testing and Assessment (IATA), samt utveckling av systematiska metoder för Weight of Evidence (WoE) bedömning för att säkerställa robust bevisintegrering i riskbedömningen. Vi leder och är involverade i flera nationella och internationella forskningsprojekt inom detta område.

Mer information hittar du här.

 

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Zilliacus, Johanna

Besöksadress

Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Nobels Väg 13, Stockholm, 17165, Sweden