Studier av okonventionella T-celler hos människa – Andrea Ponzetta forskarteam

Teamet utforskar heterogeniteten och den funktionella potentialen hos okonventionella T-celler i olika sjukdomar.

Fyra medlemmar av Ponzetta Team.

Andrea Ponzettas team ingår i Niklas Björkströms forskargrupp vid Centrum för infektionsmedicin (CIM).

Om vår forskning

Vårt forskningsintresse är fokuserat på en undergrupp av immunceller som tillhör de okoventionella T-celler (UTC) som ligger i gränslandet mellan medfödd och adaptiv immunitet. Under de senaste två decennierna har en icke-redundant roll för UTC visats i otaliga fysiologiska och patologiska sammanhang, vilket genererat ett växande intresse för deras potentiella terapeutiska tillämpning. Flera grundläggande aspekter av UTC-biologi och funktion är dock fortsatt svårfångade.

En av våra forskningsfrågor härrör från tidigare fynd gällande en ofullständigt karakteriserad UTC-population (DNT⍺β-celler). Dessa visade en framträdande antitumöraktivitet i prekliniska modeller (Ponzetta et al, Cell 2019). Eftersom den immunmodulerande funktionen hos DNT⍺β-celler i mänsklig miljö är helt okänd, analyserar vårt team sammansättning och beteende hos mänsklig DNT⍺β från flera perspektiv, både i perifert blod och i vävnader.

Parallellt med detta utvärderar vårt team de funktionella implikationerna och translationsvärdet av UTC-gruppen i tumörmiljön, och specifikt i gastroesofagealt adenokarcinom (GEAC). GEAC är en heterogen sjukdom med hög dödlighet och stigande incidens i västländer, mot vilken konventionell terapi har begränsad effekt. Vårt mål är att använda immunparametrar för att förbättra den nuvarande patientklassificeringen och hitta nya terapeutiska måltavlor, som ett grundläggande steg mot individuell behandling.

Vår forskning vid Centrum för infektionsmedicin drar nytta av samarbetet med flera forskningsenheter inom och utanför KI och är nära knuten till våra kliniska samarbetspartners vid Karolinska Universitetssjukhuset. I vårt team använder och integrerar vi en rad encellsteknologier, inklusive högdimensionell flödescytometri, single-cell genomik och digital patologi, och vi letar alltid efter nya analytiska pipelines för att möta utmaningen med big-data inom immunologi.

Mer information om teamets forskning finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer