Försäkringsmedicin

Sjukfrånvaro påverkar individer, hälso- och sjukvård, försäkringsorganisationer, arbetsgivare och samhället. Samtidigt är den vetenskapliga kunskapen om detta synnerligen knapp. Vår vision är att vara ett nationellt och internationellt ledande kunskapscentrum om sjukfrånvaro, hälsa, arbete och livsvillkor.

Foto: Annika Evolahti
Publikationer på Avdelningen för försäkringsmedicin Foto: Annika Evolahti