Definiering av metaboliska signaturer för vävnadsresidenta mänskliga ILC – Chris Tibbitt team

Teamets fokus är att förstå vävnads ILC-specifik metabolism i samband med allergi och cancer.

Chris Tibbitts team ingår i Jenny Mjösbergs grupp vid Centrum för infektionsmedicin (CIM).

Om vår forskning

Induktion av immunsvar kräver metabola förändringar. Ett antal gener och vägar har utvärderats i T-celler. Dock återstår arbetet med att på djupet profilera de faktorer för mänskliga ILC som kopplar aktivering till förändringar i metaboliskt tillstånd. Vi använder de senaste teknikerna inom metabolisk profilering och encellsmutliomics, Med hjälp av dessa tekniker, strävar vi efter att kartlägga de metaboliska profilerna för mänskliga ILC över en rad vävnader och inflammatoriska tillstånd. Ett annat mål är att kunna bedöma om biologiska terapier kan påverka cellernas inneboende metabolism. Vi försöker även fastslå hur värdens metaboliska tillstånd som exempelvis fetma, kan förändra ILC-fenotyperna under astma. 

Mer information om forskningen i Chris Tibbitts team finns på den engelska sidan.