Diversitet inom T-cellsimmunförsvaret, T-cells minne – Forskargrupp Carmen Gerlach

Målet med vår forskning är att reda ut grundläggande principer och mekanismer som ligger bakom genereringen, underhållet och konsekvenserna av diversiteten inom CD8+ T-cellssvar.

Diversitet inom T-cellsimmunförsvaret, T-cells minne 

CD8 T-celler spelar en avgörande roll för att ge skydd mot många infektioner och cancer, men kan också bidra till immunpatologi under tillstånd med kontinuerlig antigennärvaro. Det blivit tydligt att T-celler är en extremt mångsidig grupp av immunceller, och att olika T-cellsundergrupper har olika egenskaper. T-cellsundergrupper skiljer sig åt med avseende på deras uttryck av cellytreceptorer, deras produktion av inflammatoriska och cytotoxiska mediatorer, deras anatomiska lokalisering och deras migrerande beteende. Som en konsekvens spelar inte alla CD8-T-cellsundergrupper en lika stor roll i kontrollen av infektioner och tumörer, eller patologin förknippad med inflammatoriska störningar.

Vad vi finner särskilt intressant är att sådan mångfald finns även bland CD8 T-celler som känner igen exakt samma antigen. Med hjälp av en kombination av flera toppmoderna encellsteknologier och experimentella modellsystem studerar vi hur olika CD8 T-cellsundergrupper uppstår, vad deras förhållande är och vilka mekanismer som ligger till grund för deras specifika egenskaper. Vårt långsiktiga mål är att denna kunskap ska bidra till förbättrade vacciner och immunterapier. 

Internationella samarbeten

  • Nir Yosef, UC Berkeley, USA. 
  • Aaron Streets, UC Berkeley, USA.
  • Ulrich von Andrian, Harvard Medical School, USA.
  • Ton Schumacher, Netherlands Cancer Institute, Netherlands.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • Knut and Alice Wallenberg Stiftelse.
  • Ragnar Söderbergs Stiftelse.
  • Cancerfonden.
  • Vetenskapsrådet.
  • Karolinska Institutet.