Sällsynta metabola leversjukdomar, koagulation och hepatocellulär cancer – Stål och Wahlin forskargrupp

Our group has a focus on metabolic and inflammatory liver diseases, and liver cancer. We perform clinical and translational studies on hereditary hemochromatosis, porphyric liver disease, non-alcoholic fatty liver disease, autoimmune hepatitis, primary biliary cholangitis and hepatocellular carcinoma.

Om vår forskning

Genom att använda data från väl karaktäriserade kliniska patientkohorter kan vi utvärdera olika kliniska utfall med fynd från vävnadsanalyser och journaldata. Vi utför systematisk biobanking av levervävnad, DNA och plasma och har unika möjligheter att studera långtidsprognos och patogenetiska mekanismer för leversjukdom. Vi utför även prospektiva kliniska prövningar på porfyri, NAFLD och koagulationsrubbningar vid levercirros.

Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners med tillgång till avancerade tekniker för translationella studier. Våra prospektiva studier syftar till att hitta diagnostiska och prognostiska biomarkörer för metabol leversjukdom, utveckling av cirros och hepatocellulär cancer, och att utvärdera nya behandlingar. Det övergripande målet är att förbättra vården för patienter med leversjukdom.

Mer information om forskningen i Stål och Wahlin grupp finns på den engelska sidan

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen