Medicinsk inflammationsforskning – Rikard Holmdahls grupp

Vår forskning, under ledning av Rikard Holmdahl, syftar till att förstå grundläggande orsaker till komplexa inflammatoriska sjukdomar som autoimmuna sjukdomar och cancer. Vi försöker identifiera och funktionellt analysera de gener som styr autoimmuna sjukdomar, främst genom att använda djurmodeller där det är möjligt att identifiera genetiska orsaker till komplexa sjukdomar.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Immunologi inom det medicinska området Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Reumatologi och inflammation
RH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-14