Prevention, intervention och mekanismer inom folkhälsa (PRIME Health) – Cecilia Magnussons forskargrupp

PRIME Health är ett multidisciplinärt forskarlag med kompetens inom socialmedicin, epidemiologi, psykiatri, biostatistik, nutrition och fysisk aktivitet. Gruppen har ett brett intresse för områdena prevention, intervention och mekanismer inom folkhälsan. Vår forskning faller inom de fyra områdena psykisk hälsa, föräldrahälsa och stöd, tobak och alkohol samt fetma och fysisk aktivitet.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Idrottsvetenskap Psykiatri
Maja Rudolphson
2024-04-04