Forskargrupp Anders Mutvei

Vår grupp fokuserar på att karakterisera cellulära och metabola processer som tumörceller kapar och omprogrammerar i cancer. Vi är särskilt intresserade av att förstå lysosomernas roll i dessa processer. Vårt långsiktiga mål är att översätta denna kunskap till lysosombaserade farmakologiska lösningar inom cancerbehandling.

Vår forskning

Lysosomer är katabola endosomer som degraderar makromolekyler. På grund av denna funktion har lysosomerna historiskt främst betraktats som ”cellulära papperskorgar” som ansvarar för cellers makromolekylära avfall. Men under det senaste decenniet har det blivit alltmer uppenbart att lysosomer reglerar ett flertal kritiska processer utöver degradering, vilka ofta blir felreglerade i tumörer. Det inkluderar den cellulära produktionen av nya biomolekyler - vilket tumörceller behöver omprogrammera för att kunna växa och överleva. I vårt labb undersöker vi hur tumörassocierade förändringar i den lysosomala poolen påverkar tumörmetabolism, aggressivitet och resistens mot terapier.

Vi är särskilt intresserade av att tumörceller ofta uppvisar onormalt förhöjda nivåer av lysosomer, och att karakterisera hur detta pådriver cancerutvecklingen. I vårt arbete använder vi oss av avancerade mikroskopiska tekniker, storskaliga omics-metoder (proteomik, metabolomik, etc.) och klassiska biokemiska metoder.

Undervisningsuppdrag

Biomedicinska analytikerprogrammet

Publikationer

Utvalda publikationer