Biologiska och kliniska aspekter av myelodysplastiskt syndrom – Magnus Tobiassons forskargrupp

Magnus Tobiassons forskargrupp studerar biologiska och kliniska aspekter av myelodysplastiskt syndrom (MDS).

Om vår forskning

Huvudfokus för gruppen är att studera hur man kan implementera nya genetiska verktyg under transplantationsprocessen. Magnus Tobiasson leder den nordiska studien NMDSG14B som utvecklar markörer för kvarvarande sjukdom efter transplantation. Studien genererar flera spin-off projekt t.ex. utvecklande av markörer för kvarvarande sjukdom på sorterad stamceller samt utvärdering av betydelsen för att uppnå molekylär remission före transplantation.

Mer information om forskningen i Magnus Tobiassons grupp finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer