Institutionen för klinisk neurovetenskap

Vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Vi är organiserade i sex avdelningar och undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och psykoterapeuter samt driver forskningsinfrastrukturer för Imaging.

Foto: iStock
Illustration of hand holding a human brain. Foto: iStock

Institutionens nyhetsflöde

Senaste nytt från institutionen

Kalenderhändelser för institutionen

Kalenderhändelser CNS