Institutionen för klinisk neurovetenskap

Vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Vi är organiserade i fem avdelningar och undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och psykoterapeuter.

Illustration of hand holding a human brain.

Aktuellt på institutionen

Dekorativ bild

Gustav Stålhammar, utsedd till en av de tre mest lovande unga ögonforskarna från Norden

Acta Ophthalmologicas styrelse, de nordiska och holländska ögonläkarföreningarnas vetenskapliga organ, har utsett docent Gustav Stålhammar till en av de tre mest lovande unga ögonforskarna från Norden.

Gustav är i Juni inbjuden till Maastricht på det 100-åriga jubileumet av Acta att tillsammans med Joni Turunen, Finland och Cecilie Bredrup, Norge tala om sin egen forskning.

Titel för Gustavs föreläsning: ”Uveal melanoma past, present, and future -Towards adjuvant treatment”

 

 

Kalenderhändelser CNS