Skip to main content

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Vi är organiserade i fem avdelningar och undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och fysioterapeuter.

Aktuellt på institutionen

Lotta Borg Skolgund i TV4 om effekten av skolstängningarna under covid-19

Föreläsning om Climate Change med Alasdair Skelton på Institutionens Dag 2019

Jurgita Narusyte tilldelas 4.9 miljoner från AFA

Jurgita Narusyte tilldelas 4.9 miljoner från AFA

Jurgita Narusyte tilldelas 4 988 000 kronor för att undersöka hur depression, ångest och adhd hos unga relaterar till sjukfrånvaro senare i livet. Forskarna ska titta närmare på hur vanligt det är att personer med sådan tidig ohälsa sjukskrivs senare i livet, vilken roll det spelar när i livet de fick problemen, vilken roll uppväxtmiljön spelar samt varför vissa med tidiga psykiska problem inte sjukskrivs. 

Kalenderhändelser CNS