Skip to main content

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Vi är organiserade i fem avdelningar och undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och fysioterapeuter.

Aktuellt på institutionen

Nytt anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Nytt anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Jurgita Narusyte har tilldelats 4.9 miljoner kronor från AFA Försäkring inom ramen för forskningsprogrammet ”Att leva och arbeta med psykisk ohälsa”. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka sambanden mellan psykisk ohälsa och sjukfrånvaro bland privatanställda.

Jurgita Narusyte tilldelas 2.4 miljoner kronor

Jurgita Narusyte tilldelas 2.4 miljoner kronor

Jurgita Narusyte har tilldelats 2.4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera betydelsen av psykisk ohälsa i unga år för framtida sjukfrånvaro bland privat- och offentligt anställda.

Föreläsning om Climate Change med Alasdair Skelton på Institutionens Dag 2019

Kalenderhändelser CNS

ÅM
Åsa Malmquist
2019-12-05