Skip to main content

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Vi är organiserade i fem avdelningar och undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och fysioterapeuter.

Aktuellt på institutionen

Föreläsning om Climate Change med Alasdair Skelton på Institutionens Dag 2019

Kalenderhändelser CNS

ÅM
Åsa Malmquist
2020-01-21