Molekylär och nätverks-neurofarmakologi – Gilberto Fisones grupp

Vi studerar molekylära och cellulära avvikelser samt avvikelser i kretsar som är involverade i neurodegenerativa och neuropsykiatriska sjukdomar. Vi är särskilt intresserade av de motoriska och icke-motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom och av de komplikationer som är förknippade med administrering av antiparkinsonläkemedel.

nervceller

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen