Molekylär kärlmedicin – Team Lars Maegdefessel

Vårt team fokuserar på att förstå den terapeutiska potentialen och biomarkörspotentialen hos icke-kodande RNA vid vaskulära sjukdomar.

Molekylär kärlmedicin

Laboratoriet syftar till att bestämma mikroarkitekturen för aterosklerotiska plack med hjälp av multi-omics-metoder, såsom enskilda cell -, bulk- och rumslig RNA-sekvensering och proteomik. Genom att använda multi-omics-data siktar vi på att identifiera nya terapier och biomarkörer för kärlsjukdomar, såsom karotisartärsjukdomar och aortaaneurysm.

Kontakt

Profile image

Ekaterina Chernogubova

Laboratorieingenjör/ forskningssamordnare.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

 •     ERC
 •     Vetenkapsrådet
 •     Hjärt Lungfonden
 •     Ragnar Söderbergs stiftelse

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen


Alumni

 • Daniel Y. Li, PhD
 • Susanne Eken, MD PhD
 • Albert Busch, MD, PhD
 • Changyan Sun, MSc
 • Alexandra Bäcklund, PhD

Konsortier och nätverk

 •     European Vascular Biology Organisation (EVBO; ledamot i rådsutskottet)
 •     Arteriosclerosis Trombos and Vascular Biology Sektionen av American Heart Association (AHA; ledarskapsråd)

Priser och utmärkelser

 •     ERC Starting (2016) och Consolidator Grants (2022)
 •     Ragnar Söderberg Fellow in Medicine (2014)
 •     Prince Daniel Research Award från HLF (2014)