Psykisk ohälsa och marginalisering på arbetsmarknaden – ojämlikhet mellan infödda svenskar och immigranter

Trots att den globala migrationen har ökat, psykisk ohälsa blivit vanligare och marginaliseringen på arbetsmarknaden blivit ett allt större problem bland unga vuxna, så är forskningen i skärningspunkten mellan dessa tre forskningsfält underutvecklad.

Detta projekt syftar till att undersöka orsaker till marginalisering på arbetsmarknaden bland unga vuxna, med eller utan invandrarbakgrund. Projektet består av flera prospektiva registerbaserade kohortstudier som avser att belysa vad socioekonomisk status, psykisk sjukdom, psykiatrisk vård och förändringar i socialförsäkringarnas regelverk har för betydelse för marginalisering på arbetsmarknaden.

Studiepopulationen består av unga vuxna mellan 19 och 30 år. Både retrospektiva och prospektiva data från olika svenska register kopplas samman för varje individ.

Mer information om projektet finns här

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2023-08-01