Klinisk epidemiologi av multipel skleros och inflammatoriska ledsjukdomar – Team Thomas Frisell

Vi utvecklar och använder epidemiologiska metoder för att ta fram kunskap till patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar och deras vårdgivare, för att bättre förstå en viss sjukdom, och för att fatta välinformerade beslut om dess behandlingar.

Klinisk epidemiologi av multipel skleros och inflammatoriska ledsjukdomar

Team Frisell ingår i Johan Asklings forskargrupp för kroniska inflammationssjukdomar. Som metodorienterade epidemiologer ligger vår expertis inom studiedesign, biostatistik och hur vi bäst kan använda registerdata och andra sekundära datakällor i klinisk forskning. Motiverade av det värde som våra studier kan ge människor som lever med reumatiska eller neurologiska sjukdomar arbetar vi i nära samarbete med kliniska experter och ser vi det som vår uppgift att hitta rätt metodologiska verktyg för att maximera nyttan av varje forskningsprojekt.

Teammedlemmarna är aktiva i undervisning, främst på forskarnivå, och våra studier inkluderar epidemiologiska projekt om sjukdomsorsaker och för att beskriva föränderliga patientpopulationer, kliniska projekt som syftar till att identifiera prognostiska markörer, övervaka behandlingssäkerhet och stödja kliniskt beslutsfattande, och mer direkt metodologiska projekt för att validera datakällor eller utvärdera statistiska metoder. Vi arbetar främst med studier av multipel skleros, reumatoid artrit och spondylartriter men våra metoder kan appliceras på alla typer av kroniska sjukdomar.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Forte
  • Patient Centered Outcomes Institute (PCORI)
  • The US Department of Defence
  • Karolinska Institutet
  • MS Forskningsfonden och Neuro
  • Reumatikerfonden
Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Neurologi Reumatologi och inflammation
TF
Innehållsgranskare:
2024-03-25