Cancer, snabbt åldrande och nutrition – Martin Bergös forskargrupp

Vi är intresserade av hur fria radikaler och antioxidanter interagerar med näringsmässiga och metabola behov hos tumörceller i cancerutveckling. Vi har bland annat upptäckt att tillskott av antioxidanter (t ex E-vitamin) stimulerar metastasering vid lungcancer och malignt melanom och vi utforskar detta fynd för att förstå mekanismer för metastasering, utveckla anti-metastaserande läkemedel och för att kunna ge näringsråd till cancerpatienter.

Vi utvecklar också en ny strategi för behandling av barn med sjukdomen progeria (accelererat åldrande), då vi upptäckte att inhibering av ett enzym involverat i progeria effektivt kan minska symptom och öka livslängden hos möss med progeria.

Vi forskar i områdena basal biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi, och genomik och använder oss av grundvetenskapliga, translationella, och kliniska angreppssätt.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Publikationer

Utvalda publikationer

Nyckelord:
Cancer och onkologi Cell- och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
Sara Bruce
2024-07-01