Molekylär kartläggning av nervsystemet vid hälsa och sjukdom – Jan Mulders grupp

Human Protein Atlas (HPA) är en internationell kärndataresurs för biologiska data som identifierats av Elixir (EU) och Global Biodata Coalition. HPA:s uppdrag är att profilera uttrycket och fördelningen av alla proteiner i alla större organ och vävnader, och vår forskargrupp har varit involverad i profilering av hjärnan sedan 2004.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen