Molekylär muskelfysiologi och patofysiologi – Lanner Lab

Forskningen i vår grupp fokuserar på skelett- och hjärtmuskulatur och muskelkontraktion på en molekylär nivå.

Dekorativ bild

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen