Motorikens neurobiologi och evolution – Sten Grillners grupp

Vårt huvudsakliga mål är att förstå de cellulära grunderna för motoriskt beteende med fokus på de mekanismer som ligger till grund för val av beteende och de neurala grunderna för i synnerhet lokomotion.

Photo of the lamprey, which is one of the oldest groups of extant vertebrates

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen