Långa icke-kodande RNA i fettceller – Alastair Kerr forskningsgrupp

Vi genomför en detaljerad molekylär mekanistisk undersökning om hur långa icke-kodande RNAs anpassar adipocyten för specialiserad lipidmetabolism.

Vår forskning

I vårt laboratorium undersöker vi hur långa icke-kodande RNAs (lncRNAs) anpassar adipocyten för specialiserad funktion, särskilt inom ramen för metabolismen av lipiddroppar. Vår forskning fokuserar på lncRNAs som kan underlätta nedsatt metabol flexibilitet och bidra till patogenesen av kardiometabola sjukdomar. Vi integrerar fynd från välkaraktäriserade biopsier av mänsklig vit fettvävnad och storskalig populationsgenetik för att identifiera lncRNAs som är inblandade i lipidmetabolism och kardiometabola sjukdomar. De sjukdomsassocierade lncRNAs undersöks i mänskliga adipocyter och med hjälp av ny metodologi karakteriserar vi hur dessa lncRNAs fungerar på molekylär nivå.

Läs mer om gruppens forskning på den engelska webbsidan.