Global barnhälsa och globala hållbarhetsmål – Tobias Alfvéns forskargrupp

Målet för gruppen Global Child Health and SDGs är att generera kunskap för att förbättra hälsa och jämlikhet för barn i alla åldrar och för att förbättra kvaliteten på vården för barn över hela världen.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Infektionsmedicin
Maja Rudolphson
2024-04-04