Björn Högbergs grupp

Vårt laboratorium studerar receptorsignalering och läkemedelsleverans med hjälp av nya verktyg baserade på DNA-nanoteknik.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Biofysik Biomaterial Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Nanoteknik
BH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-14