Lars Holmgrens forskargrupp

The research group of Lars Holmgren has focused its efforts into understanding the mechanisms by which blood vessels are established.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen