Kranskärlssjukdom – Forskargrupp Per Svensson

Vår forskargrupp bedriver klinisk behandlingsforskning för patienter med kranskärlssjukdom samt studier för att öka förståelsen för dess underliggande mekanismer och riskfaktorer. Målsättningen är förbättrad prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdom samt mer jämlik hälsa.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen