Jiri Barteks grupp

Cellen nyttjar ett omfattande nätverk av DNA-skaderespons (DDR) processer för att bevara genomets integritet och för att främja cellens överlevnad efter exponering av genotoxisk stress. Särskilda DNA-reparationsvägar svarar på olika typer av skador, medan vissa kontrollpunkter i cellcykeln ger cellen den tid som behövs för att reparera DNA-skador. Barteks forskargrupp fokuserar på att kartlägga och förstå de molekylära mekanismer som styr dessa DDR- och DNA-reparationsvägar.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen