Invasion av cancerceller – Marco Gerlings forskargrupp

Vi studerar hur cancerceller invaderar frisk vävnad. Vår forskargrupp består av forskare och läkar, som tillsammans försöker att ta fram ny kunskap om hur cancerceller lyckas att ta sig in i frisk vävnad och nya verktyg för att hämma denna process. Välkommen att läsa mer på de engelska sidorna (ändra språk längst upp till höger!).

Proteinfärgningar av en tumör som växer i levern.