Molekylär smärtforskning – Camilla Svenssons forskargrupp

Kronisk smärta är ett växande hälsoproblem som är förenat med sänkt livskvalitet för individen och omfattande kostnader för samhället.

Bild på medlemmar i Camilla Svensson labb

Listan av läkemedel som används för att lindra smärta är emellertid relativt kort. Många av de preparat som används idag ger inte heller tillräcklig smärtlindring, eller är förenade med allvarliga biverkningar.

Vår forskning fokuserar på långvarig värk. Ledsjukdomar som reumatoid artrit och osteoartrit utgör basen för våra studier. Det yttersta målet med vårt arbete är att identifiera nya angreppspunkter för smärtlindring.

Vi har börjat bygga en plattform för prediktiv translationell smärtforskning som sammanlänkar preklinisk och klinisk forskning, och vi använder en rad olika metoder för att öka vår förståelse för de molekylära neurokemiska och immunologiska mekanismer som leder till långvarig ledvärk.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Tidigare gruppmedlemmar

 • Zhenggang Wang, gäst-doktorand
 • Francisca Castillo, forskarassistent
 • Emerson Krock, Postdoc
 • Nilesh Agalave, Postdoc                   
 • Resti Rudijito, doktorand                  
 • Kim Kultima, anknuten till forskning
 • Simone Codeluppi, forskarassistent
 • Diana Nascimento, postdoc
 • Duygu Bas, postdoc
 • Sally Abdmoaty, postdoc
 • Ada Delaney, postdoc
 • Katarzyna Rogoz, postdoc
 • Camilla Ultenius, postdoc
 • Jungo Kato, postdoc
 • Shibu Krishnan, postdoc
 • Tianle Gao, postdoc
 • Joshua Gregory, postdoc
 • Payam Emami, postdoc
 • Vinko Palada, postdoc
 • Freija ter Heegde, postdoc
 • Gustaf Wigerblad, doktorand
 • Jie Su, doktorand
 • Teresa Fernandez-Zafra, doktorand
 • Anya Finn, doktorand
 • Ebba Gregory, doktorand
 • Kristina Ängeby-Möller, doktorand
 • Ahmad Shareef, forskarassistent
 • Max Larsson, forskare
 • Jaira Villareal Salcido, masterstudent
 • Merna Bitar, masterstudent
 • Nicole Nova, masterstudent
 • Johanna Pettersson, masterstudent
 • Fatima Rhordo, masterstudent
 • Sara Sadek, student
 • Pia Sandberg, student
 • Hanna Steurer, student
 • Yuki Nomura, assistant professor
 • Azar Baharpoor, biomedicinsk forskare
Nyckelord:
Farmakologi och toxikologi Immunologi inom det medicinska området Neurovetenskaper
CS
Innehållsgranskare:
2024-03-22