Strukturella studier av befruktning och zona pellucida modulproteiner – Luca Jovines forskargrupp

Från mikroskopiska alger till gigantiska blåvalar, början för varje sexuellt reproducerande organism på planeten präglas av mötet mellan kvinnliga och manliga könsceller, ägg och spermier, vid befruktningen. På grund av sin grundläggande roll i att säkerställa överföringen av genetisk information mellan generationer, har denna avgörande händelse blivit en sann ikon för biologi som fängslat mänskligheten i århundraden. Men hur sker egentligen denna process på molekylär nivå?

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Nyckelord:
Artificiell intelligens Befruktning Biofysik Biokemi och molekylärbiologi Infektionsmedicin Kryoelektronmikroskopi Reproduktionsmedicin och gynekologi Röntgenkristallografi Sperm Proteins Spermie-äggcellsinteraktioner Spermier Strukturbiologi Strukturella modeller Urinvägsinfektioner Utvecklingsbiologi Äggproteiner Visa alla
LJ
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-07-01