Translationell medicinsk forskning inom kroniska inflammatoriska sjukdomar – Forskargrupp Michael Sundström

SGC Karolinska fokuserar på translationell medicinsk forskning inom kroniska inflammatoriska sjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar och leverfibros för att möjliggöra framtida läkemedelsutveckling. Vi tillhör Structural Genomics Consortium (SGC), ett offentlig-privat partnerskap som stödjer upptäckten av nya läkemedel genom öppen vetenskap. Vi forskar på i) patient-deriverade cellsystem ii) utveckling av rekombinanta proteiner och antikroppar samt iii) validering av kemogenomiska substanser.

Translationell medicinsk forskning inom kroniska inflammatoriska sjukdomar

SGC Karolinska-laboratoriet fokuserar på tre vetenskapliga områden i) cellbaserade analyser av patient-deriverade cellsystem ii) utveckling av rekombinanta antikroppar mot selekterade målproteiner från SGC-nätverket och samarbetspartners samt iii) validering av kemogenomiska substanser mot specifika proteiner och proteinfamiljer. Vi har ett särskilt intresse av att studera inflammation och autoimmuna sjukdomar baserade på inflammatoriska processer inklusive inflammatorisk tarmsjukdom, neuro-inflammation och leverfibros.

SGC Karolinska-laboratoriet, under ledning av prof. Michael Sundström, tillhör institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet (KI), och är beläget vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM).

SGC Karolinska-laboratoriet fokuserar på translationell medicinsk forskning inom kroniska inflammatoriska sjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar och leverfibros för att möjliggöra framtida läkemedelsutveckling.  Vi är en del av Structural Genomics Consortium (SGC), ett offentlig-privat partnerskap som stödjer upptäckten av nya läkemedel genom en öppen vetenskapsmodell. Vår forskning fokuserar på tre vetenskapliga områden i) cellbaserade analyser av patient-deriverade cellsystem ii) utveckling av rekombinanta antikroppar mot selekterade målproteiner samt iii) validering av kemogenomiska substanser mot specifika proteiner och proteinfamiljer såsom GPCR’er och jonkanaler. Vi har ett särskilt intresse av att studera inflammation och autoimmuna sjukdomar baserat på inflammatoriska processer inklusive inflammatorisk tarmsjukdom, neuro-inflammation och leverfibros. Vi har forskningsverksamhet inom bioteknik, protein- och antikroppsproduktion, cellodling, patientderiverade cellbaserade analyser och screening samt inom ramen för EUbOPEN projektet även verksamhet inom kemogenomik och keminformatik i samarbete med Evert Homan (institutionen för onkologi och patologi, KI). All forskning bedrivs genom så kallad öppen vetenskap där alla forskningsdata och resultat omedelbart görs öppet tillgängliga för forskarsamhället.

EUbOPEN – Enabling and Unlocking Biology in the Open

EUbOPEN är ett konsortium som beviljats nästan 66 miljoner euro (690 miljoner kronor) av europeiska Innovative Medicines Initiative (IMI) och dess samarbetspartners. Medlen ska användas till att utveckla, testa och tillgängliggöra kemiska substanser och andra forskningsverktyg som kan bana väg för nya läkemedel och behandlingar av sjukdomar inom bland annat inflammation och cancer.

Projektet, som döpts till ”Enabling and Unlocking biology in the OPEN” (EUbOPEN), involverar 22 partners från akademin och industrin som tillsammans ska ta fram och validera högkvalitativa läkemedelslika kemiska substanser och andra forskningsverktyg som till exempel antikroppar. Michael Sundström, forskningschef SGC Karolinska, leder verksamheten tillsammans med andra forskare på Karolinska Institutet.

Konsortiet kommer även att testa och analysera substanserna i sjukdomsrelevanta modeller av mänsklig vävnad inom områdena immunologi, onkologi och neurovetenskap. Resultat, kemiska substanser, antikroppar, analysprotokoll och tillhörande forskningsdata görs öppet tillgängliga för forskarsamhället utan begränsningar.

https://www.eubopen.org/

Diagram showing the 12 different work packages in EUbOPEN.
Diagram som visar EUbOPEN-projektets 12 olika arbetspaket. Foto: Apirat Chaikuad.

Projektets finansiering kommer dels från IMI, och dels från läkemedelsindustrins europeiska samarbetsorganisation EFPIA, IMI-associerade partners och andra internationella partners. IMI är ett samarbete mellan EU och den europeiska läkemedelsindustrin, vars syfte är att påskynda utvecklingen av och tillgången till nya innovativa läkemedel inom områden där behoven är särskilt stora.

Samarbeten

SGC uppmuntrar samarbeten med laboratorier över hela världen, fokuserade på proteiner av medicinsk relevans och deras funktionella modulatorer, såsom småmolekylära hämmare och antikroppar.

SGC Karolinska-laboratoriet har idag ett stort samarbetsnätverk vid Karolinska Institutet och samverkande universitet. Vårt arbete inom kemogenomik sker vid institutionen för onkologi och patologi i laboratorier på Science for Life Laboratory. Vårt samarbetsnätverk för postdoktorer stödjer postdoktorer i forskargrupperna Maja Jagodic (institutionen för klinisk neurovetenskap, KI), Volker Lauschke och Gunnar Schulte (institutionen för fysiologi och farmakologi, KI), Pekka Katajisto (institutionen för cell och molekylärbiologi, KI), Eduardo Villablanca (insitiutionen för medicin, Solna, KI), David Gloriam (Köpenhamns universitet) och Rob Leurs & Barbara Zarzycka (Free University Amsterdam).

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • Innovative Medicines Initiative (IMI)
  • Bill and Melinda Gates Foundation
  • The Structural Genomics Consortium

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen