Post-transkriptionell reglering i mitokondrier – Joanna Rorbachs grupp

Mitokondriell dysfunktion är en viktig bidragande orsak till metaboliska och neurodegenerativa sjukdomar, åldrande och cancer. Flera nyckelfaktorer som reglerar mitokondriernas genuttryck är förknippade med en rad olika sjukdomar hos människor. Målet med vår forskning är att bättre förstå de post-transkriptionella regleringsnätverk som kontrollerar genuttryck i mitokondrier.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institute, Biomedicum 9D, floor 9, Solnavägen 9, Solna, 171 65, Sweden

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
JR
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-16