Medicinsk genetik – Catharina Larssons forskargrupp

Experimentella, translationella och kliniska studier av sporadiska och familjära former av tumörer som involverar endokrina organ.

Vår forskning

Forskargruppen Medicinsk Genetik inkluderar forskarteam med disputerade medarbetare och forskarstuderande som leds av Principal Investigators Catharina Larsson, Weng-Onn Lui, Svetlana Bajalica Lagercrantz respektive Christopher Juhlin. 

Catharina Larsson, Professor, institutionen för onkologi-patologi. Foto: Erika Rindsjö

Experimentella och translationella studier av tumörer i endokrina organ ffa binjurarna och sköldkörteln avseende telomerstabilisering, genetisk risk och förändringar som involverar jonkanaler. 

Weng-Onn Lui, Lektor, Docent, institutionen för onkologi-patologi. Foto: Privat

Funktionella och translationella studier av Merkelcells cancer avseende Merkelcell polyoma viruset, micro RNA biobiologi, autofagi och behandlingstargets.

Studioporträtt av Svetlana Bajalica Lagercrantz
Svetlana Bajalica Lagercrantz, Adjungerad Professor, Docent, institutionen för onkologi-patologi (Överläkare i klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset). Foto: Stefan Zimmerman

Kliniska och experimentella studier av ärftlig predisposition för cancer med focus på TP53 mutationsbärare och associerade syndrom som Li-Fraumeni.

Christofer Juhlin
Christofer Juhlin, Docent, institutionen för onkologi-patologi (Biträdande överläkare I kirurgisk patologi, Karolinska universitetssjukhuset samt Senior klinisk forskartjänst från svenska Cancerfonden). Foto: Cancerfonden

Experimentella, translationella och kliniska studier inom endokrin tumörpatologi. Molekylär profilering kombineras med olika typer av mikroskopering för att påvisa mekanismer för tumörutveckling och utveckla bättre diagnostiska och prognostiska verktyg.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen