Inflammation och immunreglering vid infektion – Team Christopher Sundling

Inflammation och immunreglering vid infektion

Vår forskning fokuserar på att förstå samverkan mellan olika infektionssjukdomar och immunsystemet. För att studera immunsvaret efter infektion så använder vi modern teknologi för tat undersöka immunsystemet på en cellulär, molekylär, och genetisk nivå. Vi använder sedan bioinformatik för att analysera och integrera datan och kombinera resultaten med relevanta kliniska variabler. Genom att undersöka flera olika sjukdomar så kan vi identifiera unika egenskaper som är associerade med enskilda sjukdomar. Detta använder vi sedan som biomarkörer för att utveckla nya diagnostiska tester. Vi får också en bättre förståelse för hur immunsystemet svarar mot olika sjukdomar och uppslag för vilka vilka delar av svaret vi behöver undersöka mer mekanistiskt.

Pågående forskning

 • Immunlandskapet efter infektion med malaria och tuberkulos.
 • Vilken roll spelar atypiska B celler i immunförsvaret och hur regleras de.
 • Immuntolerans vid tuberkulos.
 • Utveckling av nya diagnostiska verktyg.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Samarbeten

Nationella

Tuberkulos (diagnostik och mekanismer för tolerans)

 • Prof. Gunilla Källenius, Dept. of Medicine Solna, KI.
 • Assoc. Prof. Susanna Brighenti, Center for Infectious Medicine, KI-Huddinge.
 • CSO Bartek Makower and CEO Niklas Ahlborg, Mabtech AB, Stockholm, Sweden.
 • Prof. Martin Rottenberg, Dept. of MTC, KI and STINT Sweden-China Team.
 •  Ass. Prof. Dhifaf Sarhan, Center for Infectious Medicine, KI, Sweden.

Tropiska febrar, inklusive malaria

 • MD. PhD. Klara Sondén, KI and Karolinska University Hospital (KS).
 • Prof. Anna Färnert, Dept. of Medicine Solna, KI and KS.

SARS-CoV-2

 • Prof. Anna Smed-Sörensen, Dept. of Medicine Solna, KI.
 • Assoc. Prof. Judith Bruchfeld and others in UppCov consortium, Dept. of Medicine Solna, KI/KS.

B cell immunologi och tolerans

 • Assoc. Prof. Mattias Forsell, Umeå University, Sweden.
 • Prof. Petter Brodin, KI and SciLife lab, Sweden and UCL, UK.

HIV-1 immunologi

 • Assoc. Prof. Annelie Tjernlund, Dept. of Medicine Solna, KI, Sweden.
 • Prof. Kristina Broliden, Dept. of Medicine Solna, KI, Sweden.
 • Prof. Gunilla Karlsson Hedestam, Dept. of MTC, KI, Sweden.

Internationella

Tuberkulos (diagnostik och mekanismer för tolerans)

 • Prof. Margarida Correia-Neves, ICVS, Braga Portugal.
 • Prof. Delia Goletti, National Institute for Infectious Diseases, Rome, Italy.
 • Dr. Celso Khosa, Instituto National Saude, Maputo, Mozambique.
 • ERASE-TB consortium: LMU Germany, LSHTM UK, BRTI Zimbabwe, NIMR-MMRC Tanzania, INS Mozambique.

Tuberkulos (B celler och antikroppar)

 • Prof. Galit Alter, Ragon Institute at MGH, MIT, and Harvard Medical School, USA.
 • Prof. Daniel Pinschewer, University of Basel, Switzerland.
 • Dr. David Boyle and Dr. Jason Cantera, PATH, Geneva, Switzerland.

B cell selektion

 • Prof. Robert Brink, Garvan Institute of Medical Research, Australia.

Forskningsstöd

 • Vetenskapsrådet
 • Hjärt-Lungfonden
 • Karolinska Institutet
 • Svenska läkaresällskapet
 • Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond
 • Åke Wibergs Stiftelse
Nyckelord:
Immunologi inom det medicinska området Infektionsmedicin Mikrobiologi inom det medicinska området
CS
Innehållsgranskare:
2024-03-25