Forskargrupper inom cell- och molekylärbiologi

På den här sidan visar vi grupper och enheter inom forskningsområdet cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet. Listan hämtas automatiskt från vår databas för forskningsinformation och urvalet bygger på svensk standard för indelning av forskningsämnen (SCB-ämnen). I en del fall har vi förenklat terminologin något eller slagit ihop närliggande forskningsämnen till en gemensam lista.

Katarina Sternudd
2024-06-14