Kognitivt åldrande och mental hälsa – Erika Jonsson Laukkas grupp

Vår grupp fokuserar på kognitiva processer och deras hjärnkorrelat för att förstå individuella skillnader i kognitivt åldrande och mental hälsa. För att uppnå detta samlar vi in data om olika kognitiva och hjärnmodaliteter och använder oss av befintliga longitudinella databaser.

Mer info på engelska

Du hittar mer information om vår forskargrupp på den engelska sidan: Cognitive Aging and Mental Health – Erika Jonsson Laukka Group.

Forskningsnyheter

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Kontakta oss

Postadress

Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Besöksadress

Aging Research Center, Widerströmska huset, plan 9 och 10
Tomtebodavägen 18 A, 171 65 Solna

Karta - Widerströmska, Tomtebodavägen 18a, Solna