Medfödda lymfoida celler (ILCs) – Jenny Mjösberg grupp

Syftet med forskningen i Jenny Mjösbergs grupp är att karaktärisera rollen för medfödda lymfoida celler, så kallade ILCs, vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kolorektalcancer, samt allergi och astma.

Foto på en grupp personer på en trappa.

Om vår forskning

Med vår forskning hoppas vi kunna öka kunskapen kring sjukdomsmekanismer och därmed upptäcka nya mål för behandling. Vår målsättning är också att hitta sätt att stratifiera patienter för optimal behandling med biologiska läkemedel och därmed bidra till precisionsmedicin i IBD, kolorektalcancer samt allergi och astma.

Läs mer om forskningen i Jenny Mjösbergs grupp på den engelska sidan. 

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen