En grupp av personer

Forskargrupper

Karolinska Institutet har ungefär 800 team, grupper och enheter inom forskning fördelade på 21 institutioner och tre institutions- eller campusgrupper. På den här sidan visar vi automatiskt sammanställda listor med forskargrupper och enheter baserade på svensk standard för indelning av forskningsämnen (SCB-terminologi). Observera att källdatabasen fortfarande är under uppbyggnad, vilket innebär att listorna kanske inte är kompletta ännu.

Foto: Pixabay

Möt några av våra forskgruppsledare