Implementeringsvetenskap och kvalitet – Claudia Hansons forskargrupp

Vårt mål är att främja kunskap om hur man utvecklar, implementerar och utvärderar strategier för att förbättra kvaliteten på vården globalt. Vi fokuserar till stor del, men inte uteslutande, på inställningar med låga resurser.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Reproduktionsmedicin och gynekologi
Maja Rudolphson
2024-04-04