Hjerling-Lefflers grupp

Vår forskargrupp är intresserad av de genetiska och cellulära mekanismerna för den postnatala utvecklingen och funktionen av hjärnan, med särskilt fokus på psykiatrisk sjukdom. Vi använder avancerad musgenetik i kombination med elektrofysiologi och moderna molekylära metoder.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen