Ögononkologi och -patologi – Gustav Stålhammars forskargrupp

Vi forskar kliniskt och prekliniskt för att fördjupa kunskaper, förbättra överlevnad och minska lidande i ögoncancer och sjukdomar i ögonlock och tårvägar.

Ett stort antal olika sorters tumörer kan uppstå i ögat, ögonlocken och ögonhålan. Vissa av dessa är godartade. Andra är elakartade och mycket aggressiva. Vi forskar för att minska lidandet dessa orsakar.

Malignt melanom utgånget från ögats åderhinna – uvea – är den vanligaste typen av tumör inuti ögat hos vuxna. Över tid utvecklar nästan hälften av patienter med sjukdomen metastaser, även om ögat opererats bort. Detta tros bero på att så kallade mikrometastaser lämnar primärtumören mycket tidigt. Dessa mikrometastaser kan ligga vilande i flera år i t.ex. benmärg och lever. När de väl börjar växa är patientens prognos mycket dyster. Till skillnad från de flesta andra cancersjukdomar har överlevnaden i uvealt melanom heller inte förbättrats på flera decennier. Detta vill vi råda bot på. Till exempel fördjupar vi våra kunskaper om sjukdomen med både kliniska och laboratoriebaserade studier. Vi utvecklar även prognostiska tester med hög precision och genomför kliniska studier för att försöka förebygga utvecklingen av dottertumörer.

Den vanligaste ögontumören hos barn är Retinoblastom. I nationella och internationella samarbeten forskar vi om genetiska aspekter av sjukdomen, utvärderar resultaten av nya typer av behandlingar och om förändringar som ökar risken för ett allvarligt förlopp.

 

*
Foto: Gustav Stålhammar

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Forskningsprojekt

Vi forskar translationellt i både klinisk sjukhusmiljö och på laboratorier. Genom att både våra forskare och vår infrastruktur uteslutande är inriktade på ögononkologi och ögonpatologi nås spetskompetens på just detta område.