Pan-Hammarströms forskargrupp

Vi fokuserar på två huvudsakliga forskningsområden: Primär immunbrist och B-cellsmalignitet

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Immunologi inom det medicinska området Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Medicinsk genetik
QP
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-14